data-mobile="true" data-tablet-width="1030" data-mobile-width="620" data-smoothscroll="1">

Blog poświęcony zagadnieniom IT
w sieciach dostaw i produkcji

Uncategorised

Uncategorised

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Bloga bajtemwpalete.pl.
Korzystanie z Bloga jest dobrowolne i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

§ 1 – Definicje

1. Blog – jest rozumiany jako cały serwis www.bajtemwpalete.pl, to jest wszystkie artykuły, zdjęcia, filmy oraz komentarze.

2. Właściciel – Właścicielem Bloga oraz domeny bajtemwpalete.pl jest firma Quantum Qguar z siedzibą w Krakowie (www.quantum-software.com).

3. Administrator – Administratorem Bloga jest firma Quantum Qguar z siedzibą w Krakowie.

4. Użytkownik – dowolna osoba korzystająca z Bloga.

5. Komentarz – wpis użytkownika pod zamieszczonymi na Blogu artykułami, zdjęciami lub filmami.

 

§ 2 – Zasady użytkowania Bloga

1. Podstawowym celem Bloga jest wzajemna wymiana specjalistycznej wiedzy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikami. Wszelkie komentarze Użytkowników mające charakter inny niż merytoryczny, w szczególności komentarze reklamowe lub naruszające prawa oraz interesy dowolnych podmiotów są zabronione.

2. Użytkownicy Bloga zobowiązani są do korzystania z niego zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Na Blogu zabrania się zamieszczania jakichkolwiek komentarzy, treści lub odnośników do treści, które:

 • są sprzeczne z prawem
 • są nieprawdziwe
 • naruszają obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe, oraz zasady współżycia społecznego,
 • zawierają treści pornograficzne,
 • są uznawane powszechnie za wulgarne, obelżywe lub obraźliwe,
 • naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich,
 • zawierają wirusy lub szkodliwe pliki mogące uszkodzić sprzęt lub oprogramowanie, lub w jakimkolwiek zakresie utrudniać korzystanie z Bloga
 • zawierają odnośniki do innych stron www, bez zgody Administratora Bloga,
 • naruszają dobre imię Właściciela lub innych podmiotów,
 • mogą narazić Właściciela lub inne podmioty na straty finansowe.

4. Wszelkie informacje o naruszeniu Regulaminu, skargi jak również wnioski o weryfikację lub usunięcie Komentarzy należy zgłaszać do Administratora.

 

§ 3 – Zasady zamieszczania komentarzy na Blogu

1. Komentarze muszą być zgodne z tematyką komentowanego artykułu.

2. Komentarze zamieszczone na Blogu muszą być sygnowane imieniem i nazwiskiem Użytkownika, który jest autorem danego komentarza.

3. Komentarze mogą zamieszczać Użytkownicy Bloga, po uprzednim podaniu swojego imienia, nazwiska oraz aktualnego adresu mailowego.

4. Komentarze muszą być zgodne z Regulaminem Bloga.

5. Komentarze nie mogą być obraźliwe ani agresywne w stosunku do innych Użytkowników ani osób trzecich.

6. Komentarze mogą być komentowane przez innych Użytkowników.

7. Komentarze o charakterze reklamowym lub będące spamem nie będą zamieszczane lub będą niezwłocznie usuwane.

8. Teksty Komentarzy powinny być zgodne z polską gramatyką i ortografią.

9. Teksty rażąco naruszające zasady polskiego języka mogą być zmieniane lub mogą nie zostać zamieszczone przez Administratora na Blogu.

 

§ 4 – Administrator

 1. Administrator może usuwać, zmieniać lub nie zamieszczać treści łamiących Regulamin oraz prawo bez uzasadniania decyzji i informowania o tym.

 2. Od decyzji Administratora dotyczącej niezamieszczania, zmiany i usuwania wypowiedzi nie przysługuje odwołanie.

 3. Administrator ma prawo publicznie lub poprzez prywatną wiadomość upomnieć Użytkownika łamiącego prawo lub Regulamin.

 4. Administratorowi przysługuje prawo do usuwania Użytkowników lub blokowania ich adresów IP, w przypadku naruszenia prawa lub Regulaminu.

 

§ 5 – Prawa autorskie

1. Wszelkie materiały znajdujące się na Blogu wraz z szatą graficzną należą do Właściciela i stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Właściciela lub osób trzecich i podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie materiałów lub ich dowolnej części bez uprzedniej zgody Administratora lub Właściciela jest zabronione.

2. Właściciel wyraża jedynie zgodę na cytowanie tytułu artykułu oraz maksymalnie pierwszych 500 znaków bez spacji, pod warunkiem wyraźnego oznaczenia bezpośrednio przy cytacie pełnej nazwy Bloga oraz podanie odnośnika (linka) do strony Bloga, z której pochodzi zaczerpnięty cytat.

3. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie materiałów lub ich części z Bloga w zakresie wykraczającym poza zasady opisane
w punkcie 2 niniejszego paragrafu, należy się skontaktować z Administratorem.

W szczególności zabrania się:

 • powielanie jakiejkolwiek zawartości Bloga, w tym również szaty graficznej, i zamieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub materiałach drukowanych, jak również udostępniania ich osobom trzecim,
 • zamieszczanie odsyłaczy (linków) do stron Bloga w sposób, utrudniający lub uniemożliwiający poznanie źródła pochodzenia materiałów,
 • powielanie, rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu materiałów lub szaty graficznej Bloga na dowolnych nośnikach.

 

§ 6 – Odpowiedzialność Użytkownika

1. Użytkownik może zamieszczać na Blogu treści w formie komentarzy, o ile przysługują mu wszelkie prawa niezbędne do ich eksploatacji. W przypadku zamieszczenia treści niespełniających takich wymogów, wyłączną odpowiedzialność za zaspokojenie wszelkich roszczeń wynikających z naruszenia praw osób trzecich ponosi Użytkownik.

2. Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały zamieszczane przez Użytkownika na Blogu ponosi Użytkownik, zwalniając tym samym z jakiejkolwiek odpowiedzialności za nie Właściciela Bloga.

3. Z chwilą umieszczenia w komentarzach na Blogu treści lub materiałów posiadających cechy utworu w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Właścicielowi Bloga niewyłącznej licencji na wykorzystywanie umieszczonych treści.

4. Jakichkolwiek roszczenia osób trzecich w związku z zamieszczonymi przez Użytkownika treściami i materiałami, Użytkownik zobowiązuje się pokryć na własny koszt.

5. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Właścicielowi Bloga lub osobom trzecim, w związku z naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich.

 

§ 7 – Odpowiedzialność Administratora, Właściciela Bloga

1. Właściciel i Administrator Bloga nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za:

 • treści oraz poglądy prezentowane przez Użytkowników,
 • skutki wykorzystania przez Użytkowników i osoby trzecie zapisów lub materiałów bądź jakiejkolwiek ich części,
 • szkody powstałe w wyniku niewłaściwego, tj. niezgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami zachowania Użytkowników względem siebie,
 • konsekwencje podjętych przez Użytkowników działań na podstawie informacji zamieszczonych na Blogu, włączając w to również konsekwencje finansowe.

2. Właściciel i Administrator Bloga dokładają wszelkich starań aby publikowane na Blogu informacje były zgodne z prawdą, jednak nie mogą wykluczyć błędów oraz podania nieprawdziwych informacji przez autorów. Prezentowane na Blogu artykuły są subiektywnymi opiniami ich autorów oraz prezentacją ich osobistej wiedzy w danej dziedzinie.

 

§ 8 – Uwagi końcowe

1. Właściciel Bloga nie ponosi żadnej odpowiedzialności – w tym administracyjnej, cywilnej oraz karnej – za korzystanie przez użytkowników z Bloga w sposób niezgodny z prawem oraz sprzeczny z zaleceniami niniejszego Regulaminu.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dowolnym momencie.

Udostępnij na:

Aby wysłać wiadomość proszę wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką

Udostępnij na:

Polityka Prywatności

Data ustalenia tekstu: 3 kwietnia 2013
Data ostatnio wprowadzonych zmian: 3 kwietnia 2013

Wprowadzenie

Quantum software traktuje prywatność wszystkich użytkowników odwiedzających bloga Bajtemwpaletebardzo poważnie w trosce o bezpieczeństwo ich danych osobowych.  Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które mogą być przez Quantum software przetwarzane w związku z funkcjonowaniem bloga. Polityka prywatności nie dotyczy tych informacji, które nie należą do Quantum Qguar Sp. z o.o. i których z racji obecnych technologii internetowych nie możemy kontrolować.

Rodzaj zbieranych danych

Dane zbierane automatycznie:

Podobnie jak większość firm pobieramy automatycznie dane związane z wizytą użytkownika zawarte w logach serwera, takie jak adresy IP, nazwy domen, typ     przeglądarki, typ systemu operacyjnego czy pliki typu cookie.

Dane zbierane podczas wypełniania formularza komentarza:

Użytkownik komentując wpisy na blogu i wypełniając znajdujący się formularz komentarza, przekazuje nam swoje imię, nazwisko oraz adres mailowy.

Sposób wykorzystywania danych

Żadne z zapisywanych danych nie są przekazywane ani sprzedawane na zewnątrz.
Dane, które zapisywane są automatycznie wykorzystujemy wyłącznie do celów podstawowych statystyk internetowych, związanych z odwiedzinami naszej witryny. Dane zapisywane automatycznie mają  na celu ułatwienie użytkownikowi korzystanie z naszego blogaoraz tworzenie podstawowych statystyk związanych z ruchem na blogu.
Dane te nie są wykorzystywane do celów spersonalizowanej reklamy internetowej.
Dane, które zapisywane są podczas wypełniania formularza komentarzy, wykorzystywane są wyłącznie w celu identyfikacji użytkownika i umożliwienia odpowiedzi na zamieszczonykomentarz.

Kontakt z użytkownikiem bloga

Kontakt z odwiedzającym naszego bloga następuje wyłącznie w przypadku wysłania przez użytkownika komentarza do wpisów na blogu , za pośrednictwem znajdującego się na blogu formularza komentarzy.

Zmiana danych osobowych

Jedyne dane osobowe w jakich posiadanie jesteśmy w stanie wejść, to dane przesłane nam za pośrednictwem formularza komentarzy. Dane te (imię, nazwisko oraz adres email) osoba odwiedzająca naszego bloga może zmienić w dowolnym momencie wysyłając nam drogą mailową informacje o żądaniu takiej zmiany, podając dane nieaktualne oraz dane nowe.

Wykorzystanie plików typu cookies

Wchodząc na naszego bloga, nasz serwer zapisuje na dysku komputera użytkownika krótki plik tekstowy, zwany "ciasteczkiem" (plik cookie), który możemy stosować do poprawy wygody użytkowania naszego bloga lub tworzenia podstawowych statystyk o ruchu na blogu. Pliki typu cookie mogą być również wysyłane za pośrednictwem serwerów stron, do których się odwołujemy (np. portale społecznościowe, systemy CMS, itp.), jednak te pozostają poza naszym wpływem. Pliki typu cookie nie gromadzą żadnych danych osobowych.  Zapisywane na komputerze użytkownika pliki typu cookie nie są przez nas nigdzie gromadzone ani przetwarzane. Każdy użytkownik może we własnym zakresie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie we własnej przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeżeli użytkownik nie wyłączy zapisywania plików typu cookie we własnej przeglądarce, oznacza to jego zgodę na ich zapisywanie na komputerze.

Zabezpieczenie danych

Komunikacja pomiędzy komputerem osoby odwiedzającej naszego bloga a naszym serwerem w momencie przesyłania danych osobowych w formularzu komentarzy zabezpieczona jest protokołem SSL (SecureSocketLayer). Nasze bazy danych zabezpieczone są dodatkowo przed dostępem osób trzecich.

Zmiany polityki prywatności

Quantum Qguar Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, poprzez zmianę niniejszego dokumentu. Na górze dokumentu podana jest data jego ostatniej aktualizacji.

Nazwa i adres firmy

Quantum Qguar Sp. z o.o., ul. Walerego Sławka 3 A, 30-633 Kraków.

W razie dodatkowych pytań związanych z polityką prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie www.quantum-software.com

Udostępnij na:
Udostępnij na:

Media społecznościowe